Välkommen!


Här håller vi till(ibland):

Soldattorpet 121 Edeby är Danmarks socken äldsta soldattorp. Redan år 1664 så grundlades här soldattorpet 121 Edeby. Den sista soldaten var Johan Ludvig Öster som blev antagen 1888. 121 Edeby ligger historiskt sett mycket centralt vid Långhundraleden. Långhundraleden är en ca 20 mil vacker vattenled, kantad av gravfält, fornborgar och kultplatser från vikingatiden. En rad medeltida kyrkor kantar också leden. Långhundraleden var den viktigaste farleden in i Uppland för vikingarna. Båtvägen längs odlingslandskapet har inte förändrats mycket. Det första människorna bosatte sig här under yngre järnåldern. Nere vid strandbrinken vid ån ligger de äldsta böndernas gravplatser. Ett gravfält med ett trettiotal gravhögar och stensättningar.

Båtvägen till Uppsala med gravfält till höger

Vikingarns båtväg till Uppsala!

Mora äng är namnet på den plats där man under medeltiden och sannolikt redan under forntiden svenska kungar valdes och hyllades. Här stod Mora sten. På den skulle den nyvalde kungen stå när han svor sin ed att hålla lag och rätt i riket. Det tidigaste kända kungavalet är 1275, då Magnus Ladulås valdes. Senast någon valdes vid Mora äng/sten var Kristian I, 1457.

Båtvägen från Uppsala med Mora äng och Mora sten till höger

Vikingarnas båtväg från Uppsala ungefär vid platsen för medeltidens kungaval!

Så här fina mynt hade vikingarna:

Skönheter

121 Edeby ligger även nära Mora stenar där Mora Ting hölls. Vid Mora stenar valdes och hyllades kungar valdes under medeltiden. Magnus Ladulås är en av de kungar som valdes här, år 1275.

Så här fina var mynten på 1200-talet när Valdemar Birgersson var kung:

Motivet är ett krönt lejon som sticker ut sin tunga.

Så här såg det ut när Tre Kronor dök upp på svenska mynt på 1300-talet:

Uppsala universitet grundades 1477. Denna örtug är samtida:

Så här fina var mynten på 1600-talet när 121 Edeby byggdes:


Några länkar:

Länken ovan leder till information om vilka soldater som funnits vid soldattorpet.

Klicka här ifall du vill komma till sidan med Borg Mesch vykort.